State Mixed Pairs Histroy – BENDIGO BOWLS DIVISION INC.

 

2014/15  A Bruggy/A Brown (Bendigo)2015/16  A Bruggy/A Brown (Bendigo)2016/17  A Bruggy/A Brown (Bendigo)

2017/18 Taylah Rhodes/Brad Marron (Bendigo East)